• Nordens største uavhengige felgleverandør.
Våre produsenter
Våre produsenter

Spesialfelger arbeider med et stort antall markedsledende produsenter. På personbilsiden er det spesielt merker som Nitro Wheels som skiller seg ut, mens det på last-siden er Speedline Truck og Accuride.