• Nordens største uavhengige felgleverandør.

Slik måler vi felger


ET (Innpress)
Mål felgens bredde utvendig (F)

Mål deretter fra felgens bakre kant til anleggsflaten (G)

Del målet F på 2.

Trekk målet (F/2) fra G.

G – (F/2) = ET (Innpress)

Hvis målet er større enn halvparten av felgens bredde (F) så har felgen positivt innpress.

Hvis målet er mindre enn halvparten av felgens bredde (F) så har felgen negativt innpress.

ET kommer av EinpressTiefe.

 

PCD (Boltsirkel)
4-hulls felg:

Mål fra det ene bolthullets ytterkant tvers over navhullet til det motstående bolthullets innerkant.

PCD kommer av Pitch Circle Diameter.

5-hulls felg:

Mål bolthullets diameter (A)

Mål avstanden fra bolthullets innerkant til navhullets ytterkant (B)

Multipliser målet B med 2

Mål navhullets diameter (C)

A+(Bx2)+C = Boltsirkel (PCD)

 

Caliperklaring

1: Fra anleggsfl ate på nav til caliperens høyeste punkt.

2: Høyden på navets styring.

3: Finnes normalt ikke på alle bilmodeller.

4: Finnes normalt ikke på alle bilmodeller.

Alle mål i mm.

 

A: Fra navsenter til begynnelsen på caliperens høyeste punkt.

B: Fra navsenter til caliperens ytterste punkt.

C: Fra navsenter til enden av caliperens høyeste punkt.

Alle mål i mm.